Każde połączenie ma znaczenie

Wyszukiwarka:

PanaPro


Oprogramowanie PanaPRO to narzędzie służące do wsparcia wszechstronnego prowadzenia biznesu. Dzięki integracji wielu systemów teleinformatycznych umożliwiaj optymalizację zarządzania relacjami z dotychczasowymi klientami oraz efektywne pozyskiwanie nowych.

Wbudowane funkcje raportowania dostarczają na bieżąco kompletu informacji o ruchu w systemie, co gwarantuje błyskawiczne reagowanie na zwiększanie się lub zmniejszanie liczby przychodzących połączeń.

Integracja z innymi systemami biznesowymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie dodatkowo zwiększa zwrot z inwestycji w prezentowany system call center.


Gwarancją efektywnego działania każdego call center są trzy zasadnicze elementy: system, ludzie oraz informacje. Nie można jednak zapominać, że optymalnie dobrana, odpowiednio zwymiarowana i dopasowana do potrzeb biznesowych klienta technologia, stanowi nieodzowny fundament budowy.


Moduły PanaPRO:


PanaPRO CTI/CC

PanaPRO Analizator

PanaPRO Konsola

PanaPRO Biling

PanaPRO Hotel/PMS


Program znajduje zastosowanie w:


- infoliniach

- biurach obsługi Klienta

- administracji publicznej

- służbie zdrowia


czyli wszędzie tam, gdzie sprawny kontakt z klientem odgrywa kluczową rolę. PanaPRO CTI/CC


Aplikacja ta powstała, aby wspierać agentów i ułatwiać ich pracę. Dzięki niej agent ma dostęp do wspólnej bazy kontaktów i historii połączeń. Może łatwo zidentyfikować klienta wprowadzonego do bazy danych. Ma też podgląd na liczniki oczekujących oraz na stan zajętości innych numerów wewnętrznych. 


Dzięki przeniesieniu sterowania telefonu do komputera wzbogaca i zdecydowanie przyśpiesza procesy związane z komunikacją. Praca na wspólnej bazie danych ułatwia wyszukiwanie oraz w łatwy sposób umożliwia identyfikowanie klienta. Wspólne notatki pozwalają zapisać ustalenia z naszym klientem. Użytkownik aplikacji ma możliwość łatwego przeglądania historii połączeń. Bezpieczny wewnętrzny komunikator w łatwy sposób umożliwia przekazywanie wiadomości tekstowych jak również plików pomiędzy użytkownikami aplikacji. Wyświetlany status poinformuję Cię o obecności osoby, którą chcesz się połączyć.PanaPRO Analizator


To narzędzie niezbędne do tworzenia raportów i analiz dla połączeń wychodzących i przychodzących zrealizowanych w centrali Panasonic. Umożliwia też analizę czasu zalogowania agentów do poszczególnych grup w centrali.


Analizator umożliwia raportowanie wszystkich linii miejskich, grup i numerów wewnętrznych w ramach jednej centrali lub kilku central połączonych przez system Panasonic One-look Networking.


Wszystkie te raporty umożliwiają szczegółową analizę działania systemu call center, pozwalają na szybkie wyeliminowanie błędów i wprowadzenie zmian, które podniosą wydajność i skuteczność agentów. Tworzone raporty są dostępne przez interfejs www, dzięki czemu można je analizować z dowolnego komputera, bez instalowania specjalnego oprogramowania.PanaPRO Konsola


Moduł konsoli przeznaczony jest do wsparcia pracy działów call center Aplikacja ta umożliwia podgląd na aktualny stan rozmów prowadzonych w centrali, prezentacje bieżących statystyk i liczników rozmów, ilości zalogowanych i aktywnych agentów na wybranych grupach. Konsola umożliwia również logowanie/ wylogowanie użytkowników z poszczególnych grup. Aplikacja może działać również w formie wallboard. W trybie wallboard obraz można podzielić na 4 pola (2x2) lub 6 pól ( 2x3 lub 3x2 dla pionowej orientacji). Konsola umożliwia zdefiniowanie alarmów dla poszczególnych liczników. Po przekroczeniu ustawionej wartości pole licznika zaczyna migać.

PanaPRO Biling


Moduł bilingu umożliwia pobieranie danych taryfikacyjnych z centrali poprzez sieć LAN a następnie ich taryfikację. Moduł umożliwia dostęp do danych poprzez interfejs www. Użytkownik może wygenerować raporty szczegółowe i sumaryczne dla wszystkich numerów wewnętrznych w centrali. Program umożliwia konfigurację wielu operatorów.

Program nie limituje ilości taryfikowanych portów miejskich i portów wewnętrznych w centrali

Wygenerowane raporty można pobrać/zapisać jako pliki CSV.

PanaPRO Hotel/PMS


Moduł Hotel PMS umożliwia połączenie centrali telefonicznej z system hotelowym. Moduł obsługuje następujące

funkcje:

• Funkcje CHECKIN i CHECKOUT . (zmiana nazwy wewnętrznego i ustawienie odpowiedniej klasy serwisowej dla danego numeru )

• Zmiana klasy serwisowej

• Przekazywanie danych taryfikacyjnych (koszt połączeń może być wysyłany jako ilość impulsów odebranych od operatora, koszt po przeliczeniu impulsów odebranych od operatora , koszt obliczony na podstawie czasu połączenia i tabel taryfikacyjnych wprowadzonych w module PanaPro Biling.

• Obsługa budzików

• Wysyłanie do PMSa informacji o statusie pokoju. Status ustawiany jest przez wybranie odpowiedniego kodu na aparacie w pokoju.

Dirty/Vacant | Dirty/Occupied |

Clean/Vacant | Clean/Occupied |

Inspected/Vacant |

Inspected/Occupied

AlcatelPlantronicsBCS
Copyright © 2012 by CTI Telekom Sp. z o.o.
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Kontakt Z CTI Telekom Sp. z o.o.
Warszawa
al. Boh. Września 9
02-389 Warszawa
Tel: +48 22 398 89 00
Tel: +48 22 822 56 98
Fax:+48 22 886 97 60
Katowice
ul. Powstańców 19
40-039 Katowice
Tel: +48 32 757 26 28
Tel: +48 32 757 26 29
Fax:+48 32 757 27 54