Każde połączenie ma znaczenie

Wyszukiwarka:

Call Center

Telefoniczne centrum obsługi Klienta.

W nowoczesnym biznesie sukces firmy jest uzależniony od jakości i wydajności obsługi Klienta. Właściwe centrum obsługi - Call Center, wpływa nie tylko na wizerunek firmy i satysfakcję Klienta, ale również ma bezpośredni wpływ na wzrost przychodów i efektywniejsze wykorzystanie personelu.

Niezależnie od wielkości Twojej firmy, skuteczna i uprzejma obsługa połączeń telefonicznych jest istotnym elementem sukcesu prowadzonej działalności. Panasonic dostarcza wiele rozwiązań dla małych, średnich i dużych telefonicznych centrów obsługi, pomagając skutecznie kontrolować i wykorzystywać duże ilości obsługiwanych połączeń.

W centrali zintegrowane zostały wymienione poniżej funkcje telefonicznego centrum obsługi, które w połączeniu z dostępnym na rynku oprogramowaniem CTI pomogą zaspokoić potzeby bardziej zaawansowanego centrum telefonicznego:

  • inteligentne i automatyczne trasowanie połączeń,
  • elaswtyczne trasowanie do grup dystrybucji, 
  • trasowanie połączeń uprzywilejowanych,
  • automat zgłoszeniowy,
  • kolejkowanie połączeń z zapowiedzią dla oczekujących
  • funkcja wędrującego numeru wewnętrznego,
  • monitorowanie kolejki połączeń przez nadzorującego.

Centrale telefoniczne Panasonic serii KX-TDE, NCP, NS są dostarczane z wbudowanym zaawansowanym rozwiązaniem centrum telefonicznej obsługi Klienta, zaspokajającym wymagania większości nabywców. Umożliwiają one przedsiębiorstwu efektywne kierowanie połączeń od Klientów do odpowiednich wydziałów, pomocy technicznej lub działy handlowego.

Centrale IP Panasonic obsługują grupy dystrybucji połączeń przychodzących (ICD) – podstawowe elementy służące do zaimplementowania funkcjonalności telefonicznego centum obsługi. Przychodzące połączenia otrzymywane przez grupę ICD mogą być dystrybuowane do agentów centrum obsługi za pomocą obsługiwanych metod dystrybucji, a w sytuacji, kiedy zaprogramowana liczba agentów w grupie jest zajęta, nadmiarowe połączenia przychodzące mogą być ustawiane w kolejce. Agenci mogą również być przypisani do kilku grup ICD – co pozwala niewielkiej liczbie pracowników obsługiwać połączenia w wielu grupach ICD i służy prowadzeniu elastycznego centrum telefonicznego. W celu zwiększenia elastyczności system udostępnia cztery standardowe metody dystrybucji połączeń:

• Na najdłużej wolną linię wewnętrzną

• Równomierną dystrybucję połączeń (UCD)

• Pierwszeństwo poszukiwania wolnej linii

• Dzwonienie

Centrala IP obsługuje obszerny zakres standardowych funkcji dla pracowników telefonicznego centrum obsługi. Centrala IP obsługuje obszerny zakres standardowych funkcji dla pracowników telefonicznego centrum obsługi.

Funkcje dotyczące agentów

Agenci mogą pracować bardziej wydajnie, wykorzystując wbudowane funkcje, co pomaga zwiększyć wydajność ich pracy i ogólną efektywność prowadzonej działalności:

• Zalogowanie/wylogowanie (do/z określonej grupy ICD, lub do/z wszystkich grup)

• Automatyczne wylogowanie

• „Czas na notatkę” (dla połączeń przychodzących/wychodzących)

• Wędrujący numer wewnętrzny/Wędrujący numer wewnętrzny dla wirtualnej linii wewnętrznej

• Kod konta (kod kwalifikacyjny)

Funkcje dotyczące zarządzającego

Centrala IP KX-TDE600 obsługuje wbudowane funkcje zarządzającego telefonicznym centrum połączeń – umożliwiając w czasie rzeczywistym kontrolę i podgląd połączeń w kolejce oraz obsługi połączeń przez agentów. Zarządzający ma możliwość:

a. Monitorowania statusu każdego z telefonów obsługiwanych przez agentów

b. Zdalnego logowania wylogowanego agenta

c. Wylogowywania linii wewnętrznej agenta.

Dodatkowo linia wewnętrzna zarządzającego, dzięki wykorzystaniu telefonu systemowego z 6-liniowym wyświetlaczem lub oprogramowania Communication Assistant w wersji dla zarządzającego, może monitorować i zarządzać różnymi istotnymi informacjami statystycznymi dotyczącymi funkcjonowania telefonicznego centrum obsługi, takimi jak:

• Całkowita liczba obsłużonych połączeń

• Średni czas oczekiwania połączenia w kolejce

• Liczba połączeń nieobsłużonych itp.

AlcatelPlantronicsBCS
Copyright © 2012 by CTI Telekom Sp. z o.o.
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Kontakt Z CTI Telekom Sp. z o.o.
Warszawa
al. Boh. Września 9
02-389 Warszawa
Tel: +48 22 398 89 00
Tel: +48 22 822 56 98
Fax:+48 22 886 97 60
Katowice
ul. Powstańców 19
40-039 Katowice
Tel: +48 32 757 26 28
Tel: +48 32 757 26 29
Fax:+48 32 757 27 54