Każde połączenie ma znaczenie

Wyszukiwarka:

Proxima - Platan

Platan

IP PBX Server Proxima powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby małych i średnich firm, liczących od kilku do kilkudziesięciu osób pracujących lokalnie i zdalnie w jednej lub wielu lokalizacjach. Wraz z PBX Serverem Libra oraz IP PBX Serverem Proxima plus tworzy nową rodzinę serwerów telekomunikacyjnych, bazujących na sprawdzonych i jednocześnie innowacyjnych rozwiązaniach sprzętowych i programowych firmy Platan.

Inteligentna Dystrybucja Ruchu wraz z kolejkowaniem oczekujących połączeń, nagrywaniem rozmów, pocztą głosową i rozwiniętymi scenariuszami menu głosowego umożliwi profesjonalną obsługę intensywnego ruchu telefonicznego nawet przez niewielką firmę.

Innowacyjne rozwiązanie Zobacz, Kto Mówi uatrakcyjni codzienne kontakty telefoniczne dzięki przekazowi wideo. Kompaktowa, uniwersalna obudowa pozwoli na dowolny montaż – na ścianie lub w szafie teleinformatycznej.

Ważniejsze cechy

 • Wbudowany VoIP – IP Gateway (IP GW), IP Extensions (IP EXT).
 • Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami systemowymi i miłymi dla ucha melodiami.
 • Wbudowane wielokanałowe nagrywanie rozmów.
 • Multi Phone – możliwość podłączenia do czterech telefonów (w tym komórkowych) pod jednym numerem wewnętrznym.
 • Innowacyjne rozwiązanie Zobacz, Kto Mówi – wideorozmowy dla dowolnej liczby użytkowników, współpraca z wideotelefonami IP, bezpłatną aplikacją Platan Video Sofpthone.
 • Zobacz, Kto Chce Wejść – współpraca z wideobramofonami IP oraz bezpłatną aplikacją Platan Video Viewer.
 • Organizacja telekonferencji w pokojach konferencyjnych.
 • Układ sekretarsko-dyrektorski – kierowanie przez sekretariat ruchu telefonicznego przychodzącego do dyrekcji.
 • Pełna dowolność numeracji wewnętrznej i usług.
 • Zdalne i lokalne zarządzanie przez przeglądarkę internetową.
 • Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzięki aplikacji opartej na środowisku Java.
 • Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników.
 • PZK® Program Zarządzania Kosztami.
 • Strefa Użytkownika dostępna przez przeglądarkę internetową.
 • Zdalny dostęp dla instalatorów przez platformę mojacentrala.pl.
 • Obsługa wielu kart GSM – tanie rozmowy do sieci komórkowych.
 • Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi – automatyczne lub z dowolnego telefonu.
 • Współpraca z oprogramowaniem dla call center Naso CC, dla firm taksówkarskich, z oprogramowaniem hotelowym.
 • Współpraca z aplikacjami CRM, SWD, Microsoft Outlook®, typu softphone – z wykorzystaniem sterownika Platan TAPI.
 • Kompaktowa, grafitowa, uniwersalna obudowa do szafy RACK 19” (zaledwie 1U wysokości!) lub do powieszenia na ścianie.
 • Gwarancja 24 miesiące (NOWOŚĆ: zarejestruj serwer Proxima i przedłuż gwarancję do 30 miesięcy!)

Call center w serwerze Proxima

 • Schematy dzwonienia - system wielopoziomowego menu głosowego organizującego ruch przychodzący przy wykorzystaniu IVR (Interactive Voice Response - Interaktywna Obsługa Głosowa), do dyspozycji praktycznie nieograniczona liczba poziomów i samych Infolinii, do 1h nagrań w standardzie!
 • Kolejkowanie rozmów z informowaniem o pozycji w kolejce i przewidywanym czasie oczekiwania, z możliwością ustawienia max. liczby oczekujących osób i/lub czasu oczekiwania.

Kolejkowanie połączeń w IP PBX Serverze Proxima
Kolejkowanie połączeń w IP PBX Serverze Proxima

 • Profesjonalne nagrania zapowiedzi i komunikatów systemowych oraz miłe dla ucha melodie.
 • Nawet 25 osób dzwoniących jednocześnie może odsłuchiwać daną zapowiedź głosową.
 • Inteligentna Dystrybucja Ruchu = precyzyjny wybór adresata:
  • równomierna dystrybucja ruchu - UCD,
  • połączenia wg specjalizacji,
  • automatyczne połączenia wg zidentyfikowanego numeru abonenta dzwoniącego - ACD
  • przenoszenie wywołań na inne numery wewnętrzne lub miejskie w trybie bezwarunkowym, gdy abonent nie odbiera, gdy zajęty,
  • czarne listy - tworzenie list niepożądanych numerów,  z których wywołania są ignorowane lub obsługiwane w zdefiniowany sposób,
  • statusy VIP - definiowanie numerów mających np. pierwszeństwo w kolejce osób oczekujących na połączenie,
  • Czas na Notatkę - definiowalny czas przeznaczony dla osób odbierających telefony w ramach Grupy Wspólnego Wywołania na sporządzenie notatki po każdej przeprowadzonej rozmowy, wpisanie danych do bazy itp., w tym czasie nie będą do tej osoby kierowane kolejne wywołania;
  • układ sekretarsko-dyrektorski – kierowanie przez sekretariat(y) ruchu telefonicznego przychodzącego do dyrekcji;
  • odrzucanie połączeń złośliwych/niechcianych.

Automatyczna dystrybucja ruchu (ACD) i Interaktywna Obsługa Głosowa (IVR) w IP PBX Serverze Proxima

Automatyczna dystrybucja ruchu (ACD) i Interaktywna Obsługa Głosowa (IVR)
w IP PBX Serverze Proxima

 • Nagrywanie nawet 16 jednoczesnych rozmów wraz z aplikacją Agent 003.
 • Możliwość włączenia nagrywania rozmów na dowolnym poziomie zapowiedzi.
 • Precyzyjne definiowanie nagrywanych rozmów (wewnętrzne, miejskie przychodzące, miejskie wychodzące) i użytkowników, którzy mają być nagrywani - NOWOŚĆ!
 • Opcja oznaczenia użytkownika, którego rozmowy nigdy nie będą nagrywane (np. dyrektora) - NOWOŚĆ!

Strumieniowe odsłuchiwanie rozmów w programie Agent 003

Strumieniowe odsłuchiwanie rozmów w programie Agent 003

 • Globalna książka telefoniczna do 3000 wpisów.
 • 128 indywidualnych książek telefonicznych.
 • Pełna identyfikacja numerów CLIP na portach systemowych i analogowych.
 • Współpraca z dedykowanym oprogramowaniem Naso CC - oferującym zaawansowany system statystyk i funkcjonalność rozbudowanego Call Center.
 • Współpraca z oprogramowaniem dla korporacji taksówkarskich.

PZK® Program Zarządzania Kosztami

 • Aplikacja Grosik - indywidualne rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych.
 • Statystyki rozmów w formie tabelarycznej oraz graficznej.
 • Kwotowe limitowanie połączeń - NOWOŚĆ!

Graficzna prezentacja połączeń w module Grosik

Graficzna prezentacja połączeń w module Grosik

 • Zintegrowany GSM - dzwoń ze zwykłego telefonu w ramach sieci GSM.
 • Karta I/O - moduł audio oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (8 wejść/8 wyjść).
 • System 1000 indywidualnych kont rozliczeniowych.
 • Do 1000 bezpośrednich numerów DDI (dzwonienie do konkretnego użytkownika bez wybierania numeru wewnętrznego).
 • Bufor rozmów do 100.000 rekordów.
 • System restrykcji - ograniczanie niepożądanych połączeń.
 • Do 1000 abonentów wirtualnych.
 • Funkcja ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej z możliwością zdefiniowania ponad dwóch tysięcy krajowych i zagranicznych prefiksów w 4 tablicach LCR.

 

VEK® Voipowy Eliminator Kosztów:

 • Dostęp do taniej telefonii internetowej bez dodatkowych bramek i kart.
 • Łatwa rozbudowa do nawet 100 telefonów IP.
 • Unikalna funkcja Call Through - dzwoń z komórki przez VoIP.

 

Call Through w serwerze Proxima - rozmawiaj taniej z komórki przez VoIP
Call Through w serwerze Proxima - rozmawiaj taniej z komórki przez VoIP

 

Przykład realnych oszczędności, jakie można osiągnąć dzięki systemom Platan i usłudze Platan SIP trunk - na stronie Oszczędzaj z VoIP.

Miej wszystko pod kontrolą

 • Strefa Użytkownika - Twoje ustawienia online, dostępne przez przeglądarkę internetową:
  • historia połączeń,
  • stan zalogowania do grup wspólnego wywołania GWW,
  • ustawione przeniesienia rozmów na numery wewnętrzne lub miejskie (bezwarunkowe, gdy nie odbiera przez określony czas, gdy zajęty, gdy niedostępny/wylogowany),
  • status Poczty Głosowej (aktywna/nieaktywna, liczba nowych i wszystkich wiadomości, limit wiadomości),
  • podręczna pomoc z aktualnymi numerami funkcji wybieranych z poziomu telefonu,
  • podgląd globalnej książki telefonicznej dla użytkowników aparatów systemowych i IP.

Okno Strefy Użytkownika w IP PBX Serverze Proxima
Okno Strefy Użytkownika w IP PBX Serverze Proxima

 

Integracja z sieciami IP

 • Zintegrowany VoIP:
  • możliwość zastosowania karty VoIP64,
  • obsługa do 74 kanałów VoIP i do 200 telefonów IP,
  • logowanie do 64 kont/operatorów VoIP z możliwością przeprowadzania do 32 rozmów jednocześnie,
  • protokół VoIP: SIP 2.0,
  • kodeki: G.711 uLaw, G.711 aLaw, G.726, G.729a, GSM,
  • kodeki wideo: H.263+, H.264,
  • obsługa faksów w standardzie T.38 - NOWOŚĆ!
 • Platan Intelligent Networking (PIN) - inteligentne sieciowanie przy wykorzystaniu łączy i kart VoIP:
  • sieciowanie do pięciu serwerów Libra, Proxima i Proxima plus,
  • obsługa do 1000 użytkowników w jednolitym systemie o spójnym planie numeracyjnym - NOWOŚĆ!
  • prostota wybierania numerów w ramach systemu,
  • wykorzystanie funkcji serwera - przenoszenia wywołań, przekazywania połączeń, dzwonienia w ramach GWW, identyfikacji numerów CLIP itp.

Platan Intelligent Networking (PIN) - inteligentne sieciowanie serwerów Proxima i Libra z wykorzystaniem VoIP
Platan Intelligent Networking (PIN)
- inteligentne sieciowanie serwerów Proxima i Libra z wykorzystaniem VoIP

 • Proxima Web - aplikacja do konfiguracji przez przeglądarkę internetową.
 • Zdalny dostęp do serwerów Proxima poprzez platformę mojacentrala.pl.
 • Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzięki aplikacji opartej o środowisko Java.
 • Zintegrowany, szybki interfejs ethernet (LAN) 10/100 Base-T w standardzie.
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki różnym poziomom dostępu oraz złożonym hasłom.
 • Współpraca z oprogramowaniem Platan CTI poprzez interfejs LAN.
 • Zarządzanie zdalne lub lokalne poprzez sieć ethernet.
 • Zdalny dostęp poprzez modem ISDN, wbudowany modem analogowy V.32 oraz program offline ProximaPC.
 • Otwarty interfejs programowy PCTI do współpracy z systemami CTI, systemami CRM (Profesal), oprogramowaniem call-center (w tym dedykowanym oprogramowaniem Naso CC), oprogramowaniem dla korporacji taksówkarskich (np. Taxi123, Tiskel).
 • Interfejs hotelowy do współpracy z oprogramowaniem hotelowym, interfejs FIAS (Fidelio Interface Application Specification) do współpracy z oprogramowaniem hotelowym Micros Fidelio.
 • Współpraca z aplikacjami zewnętrznymi wykorzystującymi do komunikacji interfejs TAPI dzięki sterownikowi Platan TAPI Service Provider (np. aplikacje call center i CRM: Naso CC, ITCube CRM, update CRM)
 • Współpraca z aparatami systemu IP DECT.
 • Uniwersalna, kompaktowa obudowa - zabudowa w szafie RACK 19" (wysokość 1U) lub możliwość powieszenia tej samej obudowy na ścianie.

 Proxima Web i moduł Grosik

Proxima Web i moduł Grosik

 

Konfiguracja

IP PBX Server Proxima to niewielkie urządzenie w obudowie do montażu w szafie rackowej o wysokości zaledwie 1U. Po dołączeniu odpowiedniego uchwytu, obudowę można powiesić na ścianie. Do dyspozycji jest 7 uniwersalnych slotów, które umożliwają podłączenie: 

 • do 14 linii miejskich analogowych
 • do 16 łączy ISDN BRA (2B+D)
 • 1 łącze ISDN PRA (30B+D)
 • do 28 linii wewnętrznych analogowych
 • do 28 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW) - NOWOŚĆ!
 • 1 karta VoIP 64 - obsługa wraz ze zintegrowanym VoIP-em do 74 kanałów VoIP, do 200 portów VoIP
 • do 4 obsługiwanych kart SIM (portów GSM)
 • do 16 kanałów nagrywania - NOWOŚĆ!

 

InnovaphoneGranstreamYealinkAlcatelPlantronicsKonftelAVAYAMitelPolycomAscom2NAxtel
Copyright © 2012 by CTI Telekom Sp. z o.o.
Projekt & cms: www.zstudio.pl
CTI Telekom Sp. z o.o.
Warszawa
al. Boh. Września 9
02-389 Warszawa
Tel: +48 22 398 89 00
Tel: +48 22 822 56 98
Fax:+48 22 886 97 60
Chorzów
ul. Kurta Aldera 44 (lok 209)
41-506 Chorzów
Tel: +48 32 757 26 28
Tel: +48 32 757 26 29
Fax:+48 32 757 27 54